Jednostavnim savjetima izbjegnite česte greške tekstopisaca

Mnogobrojnim tekstopiscima, pisanje pjesama je najteži oblik umjetnosti. Glavni razlog zašto je to tako teško je zbog toga što je pisanje tekstova totalno drugačije od pisanja muzike, a vještina u muzičkoj teoriji i kompoziciji ne pomaže tekstopiscu ništa.

Evo najčešća 2 razloga zašto tekst pjesme nije kvalitetan:

1. Pisanje teksta prije muzike

Mnogi pisci amateri kada odluče da napišu pjesmu o određenoj temi, prvo napišu nešto teksta pa tek onda muziku. Svi profesionalni tekstopisci će reći da je ovo greška broj 1. Uklapanje muzike u riječi je ekstremno teško. Čak i kada je tekst odličan, ritam i melodija muzike mogu učiniti da tekst zvuči očajno.

Greške u pisanju pjesama

Najefektniji način je da se prvo odluči o kojoj temi će se pisati, pa onda da se razmisli o emocijama koje ta tema izaziva. Da li tema osobu čini ljutom, tužnom, sretnom, romantičnom ili je mješavina svega toga? Kada se otkriju emocije potrebno je napisati muziku koja će preslikati te emocije. Tek poslije toga se treba misliti o tekstu. Do sada osoba će razumjeti strukturu pjesme i biće joj mnogo lakše napisati tekst kao i promijeniti ili dodati riječ tamo gdje treba. Postoji samo 12 muzičkih nota, a preko milion riječi, zašto onda ne raditi sa više alata.

2. Neobaziranje na strukturu pjesme

Iako većina dobrih tekstopisaca zna razliku između stiha, mosta, refrena u muzičkim terminima oni često ne obraćaju dovoljno pažnje na strukturu dok pišu. Glavni rezultat ovog problema je što cijela pjesma može završiti kao refren.

Potrebno je razmisliti o vezi između različitih elemenata koji čine strukturu jedne pjesme. Ako se ne koristi već provjerena struktura, potrebno je razmisliti kako će zvučati pjesma unaprijed i promijeniti šta se može promijeniti.

Ovo su samo dva od nekoliko razloga zašto neke pjesme jednostavno ne odgovaraju uhu i ne dožive uspjeh.

Slični postovi u toj kategoriji: