U 2020. godini neophodno je da imate i koristite internet u privatne i poslovne svrhe. Jedna od glavnih stvari koje morate imati na internetu je web stranica, bez koje svako poslovanje djeluje veoma neozbiljno. Kako bi web stranica bila dostupna korisnicima da je posjete, potrebna vam je carnet domena. Ona predstavlja adresu od stranice preko koje korisnici pristupaju serveru na kojem se nalaze podatci stranice. Postoji nekoliko pojmova kroz koje ćemo proći u ovom tekstu, koji su neophodni da bi vaša web stranica bila online. To su internet domena, web hosting i SSL certifikati.

Carnet domena je adresa stranice

Carnet domena predstavlja, kao što smo već napisali, vezu između hostinga i korisnika. Ona korisnika upućuje na server koji nazivamo web hosting, a sastoji se od dva dijela. To su ime koje se nalazi prije točke i ekstenzija koja se nalazi poslije točke. Ekstenzija je nepromjenjivi dio domene, a najpoznatije ekstenzije su .com, .hr ili .net. Ime domene birate sami, no bitno je napomenuti da je svaka domena unikatna i ako je neka već registrirana, u tom slučaju morate pronaći neko druge ime.  Domene, za razliku od web hostinga, nemaju nikakva tehnička svojstva. Svaka domena je jednaka, osim što se razlikuje prema nazivu.

Web hosting pohranjuje web stranicu

Kada smo objasnili što je carnet domena, veoma je važno da objasnimo još jednu bitnu stvar kod kreiranja web stranice. Web hosting je server na kojem se nalaze svi podatci web stranice i koji je zaslužan za kvalitetu stranice i iskustvo korisnika na web stranici. O njemu ovisi koliko web stranica može primiti korisnika, koliko podataka možete staviti na nju i koliko će se brzo učitavati. U ponudi raznih poslužitelja ima mnogo paketa hostinga, a ovisno o tome kakvu stranicu planirate napraviti, birate i hosting paket po potrebi.

SSL certifikat štiti vaše posjetitelje

Carnet domena i web hosting nisu jedine bitne stvari kod kreiranja web stranice. U slučaju da na stranici vaši posjetitelji upisuju neke važne podatke, neophodan je i SSL certifikat. On će se pobrinuti da podatke kartice ili privatne podatke šalje kriptirano, te na taj način zaštititi vaše posjetitelje. Ako web stranica ima SSL njena veza je https, a ako nema http. 

Na plus.hr možete pronaći sve potrebne stvari za kreiranje vaše prve web stranice. Bilo da vam je potrebna carnet domena, web hosting ili SSL certifikat, Plus je jedina stanica koju morate posjetiti za sve stvari vezane uz web stranice.

Slični postovi u toj kategoriji: