Jednostavnim savjetima napišite „zaraznu“ pjesmu

Postoji nekoliko načina kako napisati dobru melodiju, koja će ujedno učiniti pjesmu slušljivijom i popularnijom. Najlakši način pisanja melodije je ponavljanje jedne te iste note. To je odličan način da se eksperimentiše sa drugačijim ritmovima koji će se koristiti u melodiji, jer ukoliko se samo jedna nota ponavlja u melodiji, onda samo promjenljiva nota postaje ritam. Ako se koristi ovaj pristup, savjetuje se da se note mijenjaju na samom kraju linije melodije.

Koristeći uzlaznu skalu može se lako doći do osnovne ideje melodije. Može se eksperimentisati sa različitim uzlaznim skalama da bi se stvorio odgovarajući ritam. Na primjer, može se koristiti prva, druga, treća i peta nota iz skale, ili se mogu probati prva, treća i peta nota skale. Sa ovim se može igrati i vidjeti koja najbolje odgovara.

Melodija na klaviru

Kako se može koristiti uzlazna skala tako se može koristiti i silazna skala. Pa se može kreirati ovakav patern: 5-5-1 ili 3-2-1.

Cik – cak je isto jedan od načina da se uradi melodija. Da bi se stvorio ovakav patern poprilično je jednostavno, samo treba ići cik-cak sa notama: 1-5-3-8. Kada se eksperimentiše sa različitim skalama onda se preporučuje i eksperimentisanje sa ritmom nota. Mogu se pokušati odsvirati sve note kao osam nota, ali zadnja neka bude pola note ili neka se promijeni taj redoslijed. Mijenjanjem ritma se može dobiti mnoštvo novih zvukova.

Još jedan način da se melodija modifikuje jeste da se ponavlja, to jeste da ritam bude isti, ali da se digne visina tona iste sekunde kada se čuje. Na primjer, ako su izabrane note i linije melodije E-F-G, one se mogu promijeniti u F-G-A drugi put kada se budu pjevale. Ako se ovo uradi, ritam može biti isti kao i u prvoj liniji, ali se melodija modifikuje.

Sa ovih nekoliko načina pisanja i modifikovanja poprilično je lako napisati odgovarajuću melodiju koja će mnogima ući u misli i tako postati popularna i prepoznatljiva.

Slični postovi u toj kategoriji: