Internet je danas najveći izvor informacija, a upravo domene su glavna obilježja svake web stranice. One predstavljaju vezu između korisnika i hostinga web stranice, a razlikujemo razne ekstenzije domena. Osim toga svaka domena je unikatna, a današnja tema teksta je domena .SI koja je službena slovenska ekstenzija domene.

Što je domena .SI?

Prvo je važno objasniti da internet domena  predstavlja vezu kojom korisnik pristupa web stranici. Ona je zamjena za skup brojeva koji se naziva IP adresa, te je vrlo kompliciran za pamćenje. Upravo zbog toga postoje domene, koje su internet učinile lako koristivim, a razlikuju se osim po glavnom dijelu i po ekstenzijama. Najpoznatije ekstenzije internet domena su .com, .net i .org, a osim glavnih ekstenzija razlikujemo i ekstenzije određenih država, pa je tako službena slovenska ekstenzija domena .SI. 

Karakteristike domena .SI

Bitno je napomenuti da domene nemaju nikakve različite tehničke karakteristike, te brzina učitavanja web stranica ovisi isključivo o serveru na kojem se ona nalazi. Taj server naziva se web hosting i on je poslužitelj informacija s web stranice korisniku. Njegova odgovornost je što brži prijenos podataka web stranice korisniku koji posjeti domenu, a razlikuje se više različitih hosting paketa kod svakog poslužitelja.

Domena .SI je službena slovenska domena, te će Google i ostale tražilice zasigurno dati veći autoritet ovoj domeni korisnicima koji pretražuju slovenske rezultate, nego nekim ostalim domenama. Upravo zbog toga idealna je za korištenje za web stranice namijenjene Sloveniji. .SI domen ima prednost u odnosu na .com domen za projekte vezane za Sloveniju i zato što se ekstenzija sastoji od jednog slova manje i što ima više slobodnih domena od .com ekstenzije.

Kupi domen .SI

Domena .SI dostupna je kod raznih poslužitelja domena, a veoma je bitno prije kupnje pronaći slobodan .SI domen. Provjera domene obavlja se na web stranici proizvođača, te ako je domena slobodna možete je u roku nekoliko minuta registrirati. Nakon uplate domena će biti registrirana na vaše ime ili tvrtku, a period registracije traje godinu dana. Nakon toga, domenu možete produljivati koliko god puta želite, a ako ne produljite domenu može ju netko drugi registrirati. Domena se ne može kupiti zauvijek, no možete je registrirati na više godina unaprijed.

Slažete se da internetska trgovina ima prednosti u odnosu na dućan? Sa klikom na link možete pročitati više o toj temi.

Slični postovi u toj kategoriji: