pisanje teksta

#Tekstovi

Dinamika u pisanju muzike

Oživite pjesmu

Dinamika je pojam koji se koristi u muzici da se opiše koliko glasno ili tiho muzičko djelo treba da se odsvira. Mnogi stavljaju “svirati glasno”, ali najčešće se pišu kao kod koji se odnosi na originalne italijanske termine koji se koriste za muziku. Evo koji su to termini, koji se najviše koriste:…