Dan: 5. studenoga 2018.

#Auto moto

EGR ventili kao novost u ponudi dijelova

EGR ventili za auto su novost u ponudi dijelova za automobile, a pokazali su se iznimno važnim faktorom u području poštivanja ekoloških standarda u automobilskoj industriji. EGR ventili za auto služe i za smanjivanje emisije ispušnih plinova. EGR ili Exhaust Gas Recirculation na engleskom, zapravo označava mogućnost auto da “recirkulacijom ispušnih plinova” smanji njihovu emisiju u atmosferu.

EGR ventili za auto koriste se i kod automobila na benzin i kod onih na dizel gorivo. Ventili funkcioniraju na principu da jedan dio ispušnih plinova koje stvara motor, ventili preusmjeravaju natrag na cilindre.