žanr

#Tekstovi

Koje su to najpopularnije vrste muzike?

Otkrijte kada su nastali neki od popularnih žanrova muzike

U svijetu postoji mnogo žanrova  muzike i jako je teško imenovati svaki i objasniti kakva je muzika u pitanju. Ipak, postoji nekoliko vrsta koje su najpopularnije i koje se svakodnevno slušaju. Muzika je široka tema i pokreće svijet. Bez muzike naša planeta bi bila dosadno mjesto.…